חידוש - מרוז

 

"חידוש-מרוז" המרכז לביטוח עורכי דין בישראל מיסודן של "חידוש סוכנויות לביטוח בע"מ" ו"מרוז סוכנות לביטוח בע"מ" פועלת מזה עשרות רבות של שנים ומתמחה בביטוחים לעו"ד. עיקר פעילות "חידוש-מרוז" מתרכז, כמובן, בביטוח אחריות מקצועית לציבור עוה"ד בישראל.  במסגרת ביטוחי אחריות מקצועית לעו"ד,- מטפלת "חידוש-מרוז", כל שנה, באלפי אלפי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית לעו"ד ומתחילת הפעילות בשנת 1989 ועד היום טופלו על ידי "חידוש-מרוז" מאות אלפי פוליסות מסוג זה. 
העיסוק במגזר ספציפי ממוקד ומקצועי זה, הביא להתמחות מיוחדת של "חידוש-מרוז" וזאת הן בצרכים, בבעיות ובדרישות המיוחדות של העוסקים בתחום המשפטי ומאידך, במציאת פתרונות ושווקים המתאימים לסיכון ולצורכי עורכי הדין בארץ .  "חידוש-מרוז" עוסקת גם בביטוחים אחרים כגון ביטוח משרדים, רכב,דירות, בריאות, ביטוחי חיים ועוד, תוך התמקדות במציאת הביטוחים הטובים ביותר עבור קהילת עורכי הדין. 

בנוסף, "חידוש-מרוז" מציעה למשרדי עו"ד כיסויים ייחודיים, כולל, גבולות אחריות גבוהים במיוחד פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מ"השקל הראשון" /"משרדית", כיסויים בצפון אמריקה, כיסויים להנפקות וכו וכו.  

אודות