Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
ביטוחים

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי-דין

מתאימים לכל לקוח את הביטוח המתאים והמשתלם ביותר עבורו

..חשוב לדעת

עורכי דין חדשים - החל ממספר הרישיון המופיע בתנאי הפוליסה - נהנים מ-50% הנחה במחיר ביטוח האחריות המקצועית

עורכי הדין המבוטחים דרכנו נהנים מכיסוי נזקי סייבר לצד שלישי

כיסויים יחודיים

ובין היתר - גבולות אחריות גבוהים במיוחד פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מ"השקל הראשון" /"משרדית", כיסויים בצפון אמריקה, כיסויים להנפקות וכו

ביטוח נסיעות לחו"ל

שירותים נוספים

"חידוש-מרוז" המרכז לביטוח עורכי דין בישראל מיסודן של "חידוש סוכנויות לביטוח בע"מ" ו"מרוז סוכנות לביטוח בע"מ" פועלת מזה עשרות רבות של שנים ומתמחה בביטוחים לעו"ד. עיקר פעילות "חידוש-מרוז" מתרכז, כמובן, בביטוח אחריות מקצועית לציבור עוה"ד בישראל.  במסגרת ביטוחי אחריות מקצועית לעו"ד,- מטפלת "חידוש-מרוז", כל שנה, באלפי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית לעו"ד ומתחילת הפעילות בשנת 1989 ועד היום טופלו על ידי "חידוש-מרוז" מאות אלפי פוליסות מסוג זה. 
 

אודות

"חידוש-מרוז"

אודות
צוק קשר
Judge Writing
חידוש - מרוז
המרכז לביטוח עורכי דין
חידוש מרוז לוגו

לקבלת הצעת מחיר / פנייה בכל נושא

חידוש מרוז לוגו
חידוש - מרוז
במרכז לביטוח עורכי דין
  • Facebook

טיומקין 16 תל אביב-יפו

שעות פעיולות:

ימים: א'-ה' | שעות: 8:30-16:00

bottom of page